Zemědělská technika

V kategorii zemědělská technika jsou zařazené stroje a nářadí používané hlavně v zemědělství. Naleznete zde techniku dopravní - k přepravě sypkých i tekutých nákladů, půduzpracující i posklizňovou a profi ruční nářadí pro vinaře a sadaře.