Předváděcí a výstavní technika

V této kategorii nabízíme nepoužité stroje z výstav nebo krátkodobě používané předváděcí stroje.