Návěsy s výtlačným štítem

Skupina návěsů s výtlačným štítem v korbě jsou speciální přepravníky. Nezastupitelnou roli mají při návozu zrnin do sil a hal, kde jsou nízké stropy a nelze zvedat korbu při vyklápění. Díky posuvné podlaze a štítu dojde k úplnému vyprázdnění vozu. Přepravovaný materiál je možno stlačit nebo vyložit v jednotlivých dávkách. Pevná konstrukce korby spolu se 2 nebo 3 nápravami na podvozku zajišťují maximální stabilitu návěsu při provozu a během vyprazdňování. Nejvíce toto řešení ocení řidiči traktorů při manipulaci s návěsy v těžkém a svažitém terénu, protože se během vyprazdňování nemění výška těžiště návěsu.