Rotační brány ALPEGO a ZANON

Rotační brány se používají k vytvoření rovnoměrné vrstvy půdy s pevným podložím před setím nebo pro zpracování travnatých ploch. Pro dobrý růst plodin (travin) by půda měla mít jednotnou strukturu a optimální hrubost. Tím bude zajištěno dobré zásobování kořenů rostlin nejen vodou, ale i vzduchem a živinami. Brány je ideální používat po předchozí orbě pluhem, hlavně tam, kde jsou těžké a špatně zpracovatelné půdy.